1. Žiemos akcijoje dalyvaujančios prekės

1.1. Šioje akcijoje dalyvauja prekės pažymėtos žyma „Žiemos akcija”. Akcijos prekės: Terasų komplektai pilni. Pergolos. Aliuminės stoginės. Medinės stoginės. Stoginių roletai.

2. Dovana pirkėjui

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkimo metu pasirinkti norimą dovaną.  Renkasi iš dviejų variantų: 

2.1.1. WOCA alyva, pagal įsigytą medienos tipą. Prekių kiekis ribotas. Norimą dovaną pasirenka pirkimo metu.

2.1.2. WOCA universalus valiklis dovanų. Talpa: 1l . 

2.2. Prekių kiekis ribotas. 

3. Specialisto konsultacija

3.1. Nemokama specialisto virtuali konsultacija naudojantis Microsoft Teams platformą. Trukmė iki 1val. Konsultacijos metu išsiaiškinamas kliento poreikis. Pateikiamos rekomendacijos terasos tipui, medienai, pamatui ir karkasui. Suformuojamas pasiūlymas, kuris atsiunčiamas el.paštu.

4. Prekių saugojimas (sandėliavimas)

4.1. Įsigitų akcijos prekių komplektavimas ir saugojimas iki kovo 1d. Esant poreikiui, galite atsiimti anksčiau, informuojant prieš 3 darbo dienas telefonu +37060144940 arba el.paštu valdemaras@mdsterasos.lt. Būtina žinoti ir  nurodyti užsakymo numerį. Sudaroma su kiekvienu klientu prekių sandėliavimo sutartis. Įsigijant iš elektroninės prekybos – sandėliavimo sąlygos yra nurodytos pirkimo sąlygose.

4.2. Terminą galima pratęsti už papildomą mokestį. Viena papildoma sandėliavimo savaitė  kainuoja  30 eurų +pvm (36,30 Eur su PVM).

5. Pristatymo sąlygos

5.1. Prekių pristatymas vykdomas remiantis „Pristatymo sąlygos” nurodytomis internetinėje parduotuvėje.

6. Atsiskaitymas išsimokėtinai

6.1. Galimybė įsigyti išsimokėtinai su 0% pabrangimu sudarant sutartį 10 mėn. mokėjimo laikotarpiui. Paslaugą teikia InBank. Išsimokėjimo galimybė galima, jeigu pirkėjas atitinka visus finansinės įstaigos keliamus reikalavimus. Išsimokėjimo galimybė be pabrangimo suteikiama nuo 1000 Eur.

7. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

7.1. Kiekvienos „mdsterasos.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8. Prekių keitimas saugojimo metu

8.1. Įsigytos prekės saugojimo metu nekeičiamos.

 9. Prekių rezervavimas

9.1. Prekės yra rezervuojamos 2 d.d. nuo pasiūlymo gavimo.  Perkant internetinėje parduotuvėje – prekių rezervavimo galimybės nėra.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Parduotos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą laisva forma ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).

10.3. 10.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

10.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.6. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai pateikiami 9.7. Taisyklių punkte. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

10.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11. Akcijos galiojimo terminas

11.1. Akcija galioja 2023 01 16 – 2023 02 20

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia interneto parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „mdsterasos.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti „mdsterasos.lt” interneto parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo interneto parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.